Bichon havanais
hvalpe til salg

Bichon Havanais
Calløe Pretty Bear's

informationer

DKK's etiske anbefalinger

Nedenstående anbefalinger er DKK's etiske anbefalinger. Specialklubbernes etiske anbefalinger kan du finde på specialklubbernes hjemmeside, som du kan finde her på hjemmesiden under "DKK adresser" og herefter ”Specialklubber”

 • Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

 • Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

 • En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.

 • En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.

 • Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.

 • Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.

 • Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør undgås.

 • Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

 • Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.

 • Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Bemærk venligst:
Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK’s etiske anbefalinger kan medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud - i henhold til DKK`s stambogsføringsreglers pkt. 11.

 

DKK har med virkning fra 2008 opdateret definitionerne på matadoravl. Dette kan du læse om i HUNDEN marts 2008 eller på dette link.

Til belysning af de ændrede definitioner har vi lavet dette lille eksempel:

Antalsmæssig stor race (>100 reg./år):
Hanhund X er født i 1998. han tilhører en race der stambogsfører ca. 200 hvalpe om året. 25% reglen siger altså at han ikke bør blive far til mere end 50 hvalpe i sin levetid.

I år 2000 bliver han far til to kuld – i alt 10 hvalpe. Det samme er tilfældet i 2001 og i 2002 får han 30 afkom. Han har nu i princippet opbrugt sin kvote på 50 hvalpe, og ejeren skal derfor være ekstra opmærksom, hvis han ønsker at  bruge hunden mere. Han holder en pause i år 2003 og 2004, og derfor må han i 2005 faktisk gerne bruge hunden igen. I 2005 vil der nemlig, i hanhundens egen generation (fra første kuld i 2000 – 2005) være født 1200 hvalpe. 5% af 1200 giver 60 – han har altså mulighed for at blive far til et par kuld mere uden problemer. Slutter han først sin avlsaktive karriere i 2007 – som 9 årig -  har han faktisk lov til at blive far til i alt 80 hvalpe uden at komme i konflikt med anbefalingerne vedr. matadoravl.

 

Årstal

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Reg./år hele racen

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Antal hvalpe efter X

0

0

10

10

30

0

0

10

10

10

 

Antalsmæssig lille race (<100 reg./år):
Hanhund A er ialt far til 50 hvalpe i en race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold til 25% reglen er 24 hvalpe.
De 50 hvalpe er fordelt på 12 kuld med indavlskoefficienter på henholdsvis: 7,93 - 15,63 - 9,38 - 0,1 - 3,52 - 3,52 - 15,63 - 1,95 - 2,73 - 0 - 2,73
Hanhund A har derfor flere gange produceret afkom med indavlskoefficient større end det anbefalede på max 6,25%. Derfor vil hanhund A modtage et "grænsebrev" med kraftig henstilling om fremover kun at producere hvalpe med indavlskoefficienter under 6,25%.

Hanhund B er ialt far til 33 hvalpe i en race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold til 25% reglen er 7 hvalpe.
De 33 hvalpe er fordelt på 9 kuld, der alle har indavlskoefficienter på 0% (!)
Hanhund B vil derfor IKKE modtage et "grænsebrev", da opdrætteren her nøje har udvalgt ikke beslægtede avlspartnere og derfor sikret racen mod indavl til trods for at 25% grænsen er overskredet.

Hundenes fysiske sundhed 

Helt grundlæggende er det DKK's holdning, at hunde skal være raske og velfungerende.

Derfor står det også som den første del af DKK's formålsparagraf, at DKK's formål er at skabe interesse for fysisk og mentalt sunde, racetypiske hunde.

DKK's opdrættere skal opdrætte hunde, som er raske, og som har en ordentlig levetid, dvs. 8-9 år for store racer, 10-11 år for mellemstore og 12-13 år for små racer.

Ligesom vi mennesker jo desværre kan komme til at fejle alt muligt, og ligesom vi også til sidst ville dø af et eller andet, om så vi brugte hele bruttonationalproduktet på sundheds- og hospitalssektoren, så kan man heller ikke garantere, at man kun avler sunde hunde. Men som opdrætter kan man gøre meget for at undgå, at hundene bliver syge af arvelige sygdomme.

Det er DKK's holdning, at man som opdrætter:

 • bør skaffe sig viden om evt. arvelige sygdomme inden for racen

 • bør undlade at benytte dyr i avlen, som er belastet af en eller anden lidelse

 • bør prioritere sundhed frem for andre forhold, som f.eks. brugsegenskaber eller et smukt udseende

 • skal lade være med at lukke øjnene for eller bortforklare, hvis der viser sig at være noget galt med ens opdræt.
  ----------------------- 0 ----------------------

Mange har troet, at den bedste metode til at undgå arvelige sygdomme var at lave regler, som forbyder avl både på syge hunde og på hunde i forskellige risikogrupper.

De seneste års forskning i genetik har vist, at det kun er den rigtige fremgangsmåde ved visse sygdomme, hvor man kender arvegangen meget præcist, og hvor man evt. kan foretage en såkaldt gentest.

Genetikerne påpeger, at det allervigtigste er at bevare så mange forskellige gener inden for racen som muligt. Defor skal man passe på med regler, som udelukker store grupper af hunde inden for en race.

DKK's opdrættere skal udvise omtanke og ansvarlighed i deres avlsarbejde.

 Bichon havanais
hvalpe

til familie og udstilling

Vincent Europa Junior Winner 2010

Jurakursus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarden

Racen

Jurakursus

DKK etiske anb.

 

KSS etiske anb.

Hanner

Tæver

Hvalpe

Kontakt os

Billeder

Tilbehør

Nyheder

Forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Isabella Kjøller
top